HIDROMAX® 505

HIDROMAX® 505

elastický 2k hydroizolačný cementovo-polymérový náter

Balenia:

 
10kgPaleta (ks): 45
 


 • HIDROMAX 505 je elastická 2-zložková polymérovo-cementová hmota vyrobená na báze cementu, špeciálnych plnív, vodeodolných a vodenepriepustných polymérov s dodatkom aditív. Zložená je zo suchej zložky A a tekutej zložky B, pričom následným premiešaním sa vytvorí pastovitá hmota, ktorá sa nanáša štetkou. Využíva sa pri ochrane objektov pri výskyte kapilárnej vlhkosti, prieniku vody pod nízkym tlakom, ako aj v situáciách, kde je potrebné zabezpečiť vodenepriepustnosť pri pozitívnom hydrostatickom tlaku vody. Odporúča sa na hydroizoláciu kúpeľní, kuchýň, vlhkých stien, suterénov, pivníc, nádrží a bazénov. Môže sa používať v systémoch s podlahovým kúrením.

 • Spôsob aplikácie

  Podklad musí byť: únosný, čistý a bez slabo spojených častí, prachu, vodorozpustných solí, mastnôt a iných nečistôt. Betónové povrchy, cementové potery a malty musia byť staré min. 28 dní. Veľké dutiny a poškodené prvky najprv vyplniť KERAMOL lepidlom alebo betónom. Obsah jedného vreca (zložky A) 5kg sa postupne dodáva do 5kg tekutej (zložky B) počas stáleho miešania (pomer miešania 1:1), pokiaľ sa nevytvorí homogénna hmota vhodná na nanášanie štetkou. Hmotu treba nechať odstáť aspoň 10 minút a nanovo premiešať. Takto pripravené hmota je pripravená na použitie a musí sa spotrebovať do 1 hodiny. Pred nanášaním hydroizolácie treba povrch dostatočne navlhčiť. Pripravenú hmotu nanášať štetkou v dvoch náteroch krížovým postupom. Druhý náter naniesť ihneď po vytvrdnutí prvého náteru pokiaľ avšak ešte nie je úplne suchý. Každú ďalšiu vrstvu nanášať v opačnom smere, aby boli jednotlivé nátery prekrížené. Pri povrchoch, ktoré sú vystavené veľkému vplyvu vody, bude potrebných viacero náterov (3 alebo 4 nátery). Pokiaľ je čas medzi nanášaním 2 vrstiev väčší ako 24 hodín, predošlí náter treba mierne prebrúsiť. Min. celková hrúbka náterov je 2mm, max. 5mm. Rohy, výlevky a prieniky treba izolovať pomocou izolačných pások. Po izolovanom podklade je možné chodiť po 3 dňoch. Keramické dlažby alebo obklady je možné ukladať po 12 hodinách, v závislosti od hrúbky náteru a klimatických podmienok.

  Trvanlivosť a skladovanie

  Zložka A-2 mesiace od dátumu vytlačeného na obale, zložka B-12 mesiacov od dátumu vytlačeného na obale. Skladovať v originálnom a nepoškodenom obale, v suchom a vetranom priestore, pri teplote +5 °C až +25 °C, chránené pred priamym slnečným svetlom.

  Prevádzková teplota

  Optimálna prevádzková teplota je +10 °C až +30 °C. Nesmie sa používať pri teplote pod +5 °C a nad +35 °C, ako ani za silného slnka, vetra, hmly a dažďa. Čerstvo nanesené povrchy, pri optimálnych podmienkach, chrániť pred atmosférickými vplyvmi pokiaľ sa nepoložia keramické dlažby.

  Spotreba

  ≈1.2-1,4 kg/m2, v dvoch vrstvách, v závislosti od drsnosti a únosnosti podkladu, technike a spôsobu aplikácie.

 • Opýtajte sa, my vám odpovieme.

  *Meno / prezývka
  *Vaša otázka
  *Kontrola kódom