HIDROMAX® Flex

HIDROMAX® Flex

flexibilný 2k hydroizolačný polymérovo-cementový náter

Balenia:

 
17kgPaleta (ks): 45
 


 • HIDROMAX Flex je flexibilná 2k hmota vyrobená na báze cementu, zlepšená vodoodpudzujúcimi, vodonepriepustnými polymérmi, špeciálne selektovanými agregátmi, obohatená o špeciálne prísady. Skladá sa zo suchej zložky A a tekutej zložky B, ktorých zmiešaním sa získa pastovitá hmota, ktorá sa aplikuje štetkou alebo kovovou murárskou lyžicou. Má schopnosť preklenutia trhlín, vynikajúcu priľnavosť na minerálne podklady, môže sa aplikovať aj pri nižších teplotách a vo vlhkom prostredí. Používa sa na ochranu stavieb pred výskytom kapilárnej vlhkosti, prieniku vody nízkym tlakom, ako aj v situáciách, keď je potrebné zabezpečiť vodonepriepustnosť pri pozitívnom hydrostatickom tlaku vody. Odporúča sa na hydroizoláciu kuchýň, kúpeľní, oporných stien, suterénnych a pivničných miestností, základových pásov, tankov, terás a balkónov.

 • Spôsob aplikácie

  Podklad musí byť: únosný, čistý a bez slabo spojených častí, prachu, vodorozpustných solí, mastnôt a iných nečistôt. Betónové povrchy, cementové potery a malty musia byť staré min. 28 dní. Veľké dutiny a poškodené prvky najprv vyplniť KERAMOL lepidlom alebo reparatúrnou maltou. Obsah jedného vreca (zložka A) 12 kg postupne pridávať do 5 kg tekutiny (zložka B), za kontinuálneho miešania, kým nevznikne homogénna hmota vhodná na aplikáciu štetkou. Takto pripravená hmota je pripravená na inštaláciu a musí byť spotrebovaná po dobu 1 hodiny. Pred aplikáciou hydroizolácie, podklad treba navlhčiť. Pripravenú hmotu aplikovať tuhou a robustnou štetkou v dvoch náteroch, krížovým postupom. Druhý náter aplikovať ihneď po vytvrdnutí prvej vrstvy, ktorá ešte nie je úplne suchá. Pri podkladoch, ktoré sú vystavené silnému vplyvu vody môže byť potrebná aplikácia 3. alebo 4. vrstiev náteru. V prípade, že doba medzi aplikáciami dvoch vrstiev je väčšia ako 24 hodín, predchádzajúcu vrstvu jemne vypieskovať. Min. hrúbka každej vrstvy je 0,7 mm a max. 2 mm. Rohy, kanalizačné stoky a potrubné priestupy treba izolovať použitím izolačných pásov. Na izolovanom podklade je možné chodiť po 3. dňoch. Keramickú dlažbu možno klásť po 3. až 5. dňoch v závislosti od hrúbke vrstvy a klimatických podmienok.

  Trvanlivosť a skladovanie

  Zložka A – 12 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v originálnom a nepoškodenom obale, v suchom a vetranom priestore. Zložka B – 12 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v originálnom a nepoškodenom obale, v suchom a vetranom priestore, pri teplote +5 °C až +25 °C, chránené pred priamym slnečným svetlom.

  Prevádzková teplota

  Optimálna prevádzková teplota je +10 °C až +30 °C. Nesmie sa používať pri teplote pod +5 °C a nad +35 °C, ako ani za silného slnka, vetra, hmly a dažďa. Čerstvo aplikované podklady, za optimálnych podmienok, pred poveternostnými vplyvmi chráni fólia 3-5 dní po aplikácii, respektíve do aplikácie dokončujúcej vrstvy.

  Spotreba

  ≈2 kg/m2/mm, v závislosti od drsnosti a únosnosti podkladu, technike a spôsobu aplikácie.

 • Opýtajte sa, my vám odpovieme.

  *Meno / prezývka
  *Vaša otázka
  *Kontrola kódom