HIDROMAX® Plus

HIDROMAX® Plus

hydroizolačný 1k cementovo-polymérový náter

Balenia:

 
12kgPaleta (ks): 45
 


 • HIDROMAX Plus je 1k hmota vyrobená na báze cementu a špeciálne selektovaných agregátov, zlepšená vodoodpudzujúcimi, vodonepriepustnými polymérmi a prísadami. Zmiešaním s vodou sa získa pastovitá hmota, ktorá sa aplikuje štetkou alebo kovovou murárskou lyžicou. Používa sa na ochranu betónu a stavieb pred výskytom kapilárnej vlhkosti, prieniku vody nízkym tlakom ako aj v situáciách, keď je potrebné zabezpečiť vodonepriepustnosť pri pozitívnom hydrostatickom tlaku vody. Odporúča sa na hydroizoláciu oporných stien, suterénnych a pivničných miestností, základových pásov a tankov.

 • Spôsob aplikácie

  Podklad musí byť: únosný, čistý a bez slabo spojených častí, prachu, vodorozpustných solí, mastnôt a iných nečistôt. Betónové povrchy, cementové potery a malty musia byť staré min. 28 dní. Veľké dutiny a poškodené prvky najprv vyplniť KERAMOL lepidlom alebo reparatúrnou maltou. HIDROMAX Plus 12 kg pridať do 3,2 – 3,5 l vody a miešať kým nevznikne homogénna hmota bez hrudiek. Počkať 5 – 10 minút a znovu intenzívne miešať. Takto pripravená hmota je pripravená na inštaláciu a musí byť spotrebovaná po dobu 1. hodiny. Pred aplikáciou hydroizolácie, podklad treba navlhčiť. Pripravenú hmotu aplikovať tuhou a robustnou štetkou v dvoch náteroch, krížovým postupom. Druhý náter aplikovať ihneď po vytvrdnutí prvej vrstvy, ktorá ešte nie je úplne suchá. Pri podkladoch, ktoré sú vystavené silnému vplyvu vody môže byť potrebná aplikácia 3. alebo 4. vrstiev náteru. V prípade, že doba medzi aplikáciami dvoch vrstiev je väčšia ako 24 hodín, predchádzajúcu vrstvu jemne vypieskovať. Min. hrúbka každej vrstvy je 0,7 mm a max. 2 mm. Rohy, kanalizačné stoky a potrubné priestupy treba izolovať použitím izolačných pásov. Na izolovanom podklade je možné chodiť po 3. dňoch. Keramickú dlažbu možno klásť po 3. až 5. dňoch v závislosti od hrúbke vrstvy a klimatických podmienok.

  Trvanlivosť a skladovanie

  12 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v originálnom a nepoškodenom obale, v suchom a vetranom priestore.

  Prevádzková teplota

  Optimálna prevádzková teplota je +10 °C až +30 °C. Nesmie sa používať pri teplote pod +5 °C a nad +35 °C, ako ani za silného slnka, vetra, hmly a dažďa. Čerstvo aplikované podklady, za optimálnych podmienok, pred poveternostnými vplyvmi chráni fólia 3-5 dní po aplikácii, respektíve do aplikácie dokončujúcej vrstvy.

  Spotreba

  ≈1.9 kg/m2, v závislosti od drsnosti a únosnosti podkladu, technike a spôsobu aplikácie.

 • Opýtajte sa, my vám odpovieme.

  *Meno / prezývka
  *Vaša otázka
  *Kontrola kódom