Naša história

Spoločnosť MAXIMA je rodinná firma založená v roku 1990 ako obchod s farbami. Po zistení, že na trhu nie je dostatočná ponuka vysokokvalitných vnútorných farieb, v roku 1994 sa rodina rozhodla začať s ich výrobou. Ich rozvíjajúca sa fabrika začala výrobkom Maxipol, ktorý túto spoločnosť urobil známou a rozpoznateľnou.

Začiatky boli veľmi skromné. Denná kapacita bola 5 ton. Dnes má spoločnosť Maxima dennú kapacitu 1000 ton hotových výrobkov s portfóliom produktov, ktoré ponúkajú riešenia pre všetky dokončovacie práce v stavebníctve.

Vášeň a venovanie pozornosti zákazníkom

Vášeň pre zdokonaľovanie existujúcich produktov a objavovanie nových technológií, venovanie sa zákazníkom a ich potrebám, presvedčenie, že kvalita je jediným imperatívom pri zaobchádzaní s receptúrou, výrobou a distribúciou produktov, priviedli spoločnosť Maximu medzi najúspešnejšie firmy v tomto regióne v oblasti výroby materiálov pre dokončovacie práce v stavebníctve.

Kvalita a lojálnosť

Najväčšia hodnota, ktorá charakterizuje Maximu, sú verní zákazníci, ktorí uznávajú úsilie spoločnosti zabezpečiť čo najlepší pomer kvality a ceny. Vďačnou odmenou za vynaložené úsilie pre spoločnosť Maxima sú jej zákazníci a ich dôvera v túto značku.

Ďakujeme Vám za to!