Pigmenty na tónovanie (tónovacie pigmenty)

Väčšina z nás bude súhlasiť s výrokmi, že neexistuje žiadna krása bez farby a že farby hovoria všetkými jazykmi. Všetci máme nejakú obľúbenú farbu, návrhári odporúčajú ideálne farby pre obývačku i spálňu, farbu fasády... A zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo vlastne tú-ktorú farbu robí zvláštnou. Čo vlastne farbu sfarbuje a dáva jej práve taký odtieň?

Odpoveď je - pigmenty vo farbách.

Čo je pigment?

Jednoducho povedané, pigmenty sú malé, pevné a nerozpustné častice, ich základnou úlohou je vytvoriť určitý odtieň náteru. Absorbujú alebo odrážajú (reflektujú) svetlo a sfarbujú tak materiál. Pigmenty vo farbách môžu byť biele, čierne, ale aj vo všetkých iných farbách. Okrem tónovania, pigmenty často poskytujú aj ochranu proti UV žiareniu a iným atmosférickým vplyvom, a tak predlžujú trvanlivosť a životnosť náteru. Pigmenty, tónovacie farby alebo farbivá, pod týmito názvami ich môžete nájsť v ponuke na našom trhu, sú vlastne jemne mleté častice, pomocou ktorých sa dosiahne určitý odtieň. Farbu môžete tónovať samostatne ručne, alebo v predajni farieb strojovým miešaním pridaním určitého množstva pigmentu.

Čo je kvalitný pigment v nástennej farbe?

Pigment výnimočnej kvality nesmie reagovať s inými komponentmi v zložení náteru. Kvalitná tónovacia farba má vysokú maľovaciu a kryciu schopnosť. Čím je schopnosť maľovania väčšia, potrebné je menej pigmentu v nátere, tým sa stáva ekonomickejší na použitie. Dôležitá vlastnosť pigmentu je i citlivosť na svetlo, čo závisí od veľkosti častíc, chemického zloženia a koncentrácie. Voľbou pigmentov a ich množstva môže sa významne vplývať na základné vlastnosti každého krycieho prostriedku, buď v kvapalnom stave, pred aplikáciou na podklad (farba, sušenie, viskozita) alebo po nanesení (farba, krytie, lesk, trvanlivosť, odolnosť proti rôznym vplyvom).

Rozdelenie pigmentov

Existuje niekoľko tisíc rozličných pigmentov, ktoré sa líšia v závislosti od suroviny, z ktorej sa získavajú, zloženia, spôsobu výroby a spracovania, veľkosti častíc a pravdaže farby. Najznámejšie rozdelenie pigmentov je podľa chemickej štruktúry, na organické a anorganické pigmenty. Organické pigmenty sú založené na zlúčeninách uhlíka. Charakterizované sú menšou veľkosťou častíc, čo umožňuje získať intenzívnejšie a čistejšie tóny a menšiu kryciu schopnosť. Pre svoje organické zloženie, spravidla nie sú príliš odolné proti UV žiareniu a alkáliám, resp. zásaditému prostrediu, akým je napr. cement, ktorý je častým materiálom v stavebníctve. Organické pigmenty sa preto najčastejšie používajú na tónovanie vnútorných farieb. Anorganické pigmenty sú zvyčajne na báze zlúčenín kovov. Majú oveľa väčšie častice, ktoré im dávajú väčšiu kryciu schopnosť. Pre veľkosť častíc pigmentu a pre chemické zloženie a proces výroby anorganické pigmenty sú výrazne odolné proti UV žiareniu a alkáliám, resp. zásaditému prostrediu. Preto sa na všetky odtiene na vzorkovníku farebných odtieňov MAXIMIX, ktoré majú označenie F, používajú anorganické pigmenty, vynikajúce sú pre fasádne farby a omietky.

Prvý umelý (syntetizovaný) pigment je egyptská modrá. Vznikla niekoľkohodinovým zohrievaním kremeňu, zlúčenín medi a uhličitanu vápenatého na teplote približne 1000oC.