Monochromatická schéma kombinovania farieb - tá istá farba vo viacerých tónoch

Farby sú výnimočne mocným a najpoužívanejším nástrojom v dizajne vôbec, a najmä v úprave interiéru.

Príliš málo farby a priestor vyzerá nudne a jednotvárne. Premnoho koloritu a návštevníci náhlivo opustia miestnosť prepadnutí chaotickou rôznofarebnosťou. Vizuálna rovnováha a harmónia je to, o čo sa snažíme pri koloritnej kompozícii. Ale ako to dosiahnuť v interiéri?

Celá mágia výhernej kombinácie farieb začína od kruhovej palety 12 farieb. Tu sú 3 základné, 3 sekundárne a 6 terciárnych farieb umiestnené v kružnici v určitom poradí. Ešte v škole nás učili, že farby môžu byť teplé a studené, tmavé a svetlé.

Na prvý pohľad môžeme vidieť, že v tomto kruhu nie je čierna a biela, pretože sú to farby, ktoré sa v slnečnom spektre nenachádzajú. Nie je tu ani šedá, ktorá vzniká ich zmiešaním. Ide o tzv. achromatické, čiže neutrálne farby. Každá skupina a každá farba ojedinele môže byť použitá na dosiahnutie určitých efektov, zvýraznenie výhod a pokrytie určitých nedostatkov v priestore.

Používajúc farebný kruh ako základ, poznajúc vlastnosti farieb a ich vzájomné súvislosti môžeme sa dostať k úspešnej kombinácii odtieňov na našej stene.
V dizajne existuje niekoľko matematicky precíznych schém kombinovania farieb, pomocou ktorých určite môžeme dosiahnuť príjemný a vyrovnaný účinok v priestore.
Monochromatická schéma kombinovania farieb je zo všetkých najjednoduchejšia, keďže využíva iba jednu farbu, ktorá sa opakuje v rôznych intenzitách a jase.

Viac tvárí jednej farby na vašej stene
Monochromatická schéma zlaďovania farieb v interiéri spočíva na princípe iba jednej farby v rôznych variáciách nasýtenia a jasu.
Ikeď sa zakladá na použití iba jednej farby tento spôsob kombinovania farieb môže byť veľmi zaujímavý a rôznorodý.
Aby sa vyhlo monotónnosti odporúča sa použiť kontrast. Najvýraznejší kontrast medzi farbami je čierna a biela farba. Pridaním týchto farieb do ktoréhokoľvek iného tónu dostaneme rôzne variácie tmavých a svetlých odtieňov. Potrebné je pripomenúť, že na to, či farba bude vyzerať svetlejšie alebo tmavšie vplývajú aj farby, ktoré ju okružujú.
Monochromatickú schému kombinovania odtieňov možno úspešne využiť pri štylizovaní hociktorého priestoru, obytného alebo pracovného. Avšak, táto schéma je najčastejšie používaná pri štylizovaní spální a obývacích izieb. Potrebné je len použiť zodpovedajúcu farbu, ktorá je v súlade s prostredím, aby sme dosiahli želateľný efekt.
Pri výbere farieb mali by sme mať na zreteli, že farby majú obrovský psychofyzický vplyv na človeka. Napríklad, teplé farby sú ideálne pre veľké miestnosti, orientované na sever, ktorým dajú intímnejší a jemnejší vzhľad. Studené farby vizuálne šíria priestor a vyvolávajú pocit pokoja.
Ak vezmeme zelenú farbu a skombinujeme niekoľo jej svetlejších a tmavších odtieňov dostaneme provokatívnu, a zároveň relaxačnú atmosféru priestoru.
Jednotvárnosti sa môžeme vyhnúť aj v prípade, keď na steny aplikujeme farbu rozličnej textúry. Tak aj monochromatickým princípom kombinovania farieb možno vytvárať intenzívne a dramatické efekty v miestnostiach.
Ak sa vám aj naďalej kombinovanie farieb zdá zložité a nechceli by ste riskovať s konečným výsledkom, najlepšie je kontaktovať odborníkov. S použitím kvalitných materiálov a odborným vykonaním prác, bez veľkého stresu aj vy môžete mať interiér ako z obálky časopisu.